Det hele begynte med en enkel idé: Sanntids radonmåling muliggjør styring av ventilasjon i moderne bygg. OBEO har videreutviklet denne ideen til markedets mest komplette sensorer for inneklimaovervåkning.

UTVALGTE PROSJEKTER

Vi er opptatt av mer en måling - Vi legger til rette for at våre måledata gir tryggere og bedre inneklima i ditt bygg til en lavere kostnad.

Munkerud Skole

ET NYTT SPENNENDE PROSJEKT PÅ NORDSTRAND

Gjennom flere år har OBEO samarbeidet med Undervisningsbygg Oslo for å designe og implementere radon- og inneklimasensorer som muliggjør behovsstyrt ventilasjon. Utvidet driftstid på ventilasjon på grunn av usikre radonmålinger har mange steder bidratt til unødige kostnader. OBEO sine sensorer gir pålitelige måleverdier til byggenes EOS og SD anlegg og sikrer at eleven kan ha en trygg skolehverdag.

VÅR TILNÆRMING

Vårt arbeid preges av fokus på kundebehov.

Kostnadseffektivitet og trygghet i arbeidsmiljøet.

MARKEDSLEDENDE TEKNOLOGI

OBEO har utviklet markedsledende teknologi for kontinuerlig elektronisk radonmåling i større bygg.

FOKUS PÅ BRUKERE

Nøyaktige målinger gir mulighet for styring av HVAC og derved bedre arbeids- eller læringsmiljø. 

RADONSTRATEGI

i tillegg til elektronikk har vi også standarder og dokumentasjon som kan benyttes til å utvikle virksomhetens radonstrategi.

INFRASTRUKTUR

OBEO utvikler produkter og design selv, og har avanserte laboratoriefasiliteter tilgjengelig for simulering, testing og verifisering.

VI LEVERER TIL AVTALT TID

Vi strekker os lang for å levere produkter og systemer til entreprenør eller sluttkunde slik at det passer med planer for installasjon og driftssetting.

HVOR SKAL VI STARTE?

Ta kontakt slik at vi kan bistå i planlegging og prosjektering.

LA OSS SKAPE ET INNEMILJØ TILPASSET DINE BEHOV