VÅRE PRODUKTER

Våre løsninger for inneklimamåling er tilpasset ulike systemer og bruksområder i alle kommersielle og offentlige bygg.

Våre sensorenheter


Vår nyeste OBEO Spiritum sensorenhet måler Radon med timesverdier. Den har display som viser valgte parametre direkte, og vi har også inkludert PIR-sensor for bruksovervåkning av rom. Sensoren måler naturligvis også CO2, temperatur, luftfuktighet og lufttrykk. Om kunden ønsker, kan vi også inkludere måling av VOC, svevestøv, O2 og CO etter behov.  Den kommuniserer trådbundet med byggautomatiseringsanlegget via 0-10V, M-bus eller Bacnet.

Våre trådløse sensorenheter leverer samme data, og med samme kvalitet som de trådbundne. Dette forenkler installasjon, og tillater også temporær bruk. Vi kan designe hele anlegg for trådløs bruk, men vi leverer også et mobilt målesett der byggeier raskt kan få svar på sentrale verdier for inneklima i løpet av en dag, uke, måned eller år.

Standard eller tilpasset løsning?

Vi kan raskt levere både frittstående trådløse enheter og standardiserte anlegg til både store og små prosjekter. Kontakt oss for å finne den beste løsningen for deres eiendommer.