VÅRE PRODUKTER

Våre løsninger for inneklimamåling er tilpasset ulike systemer og bruksområder i alle kommersielle og offentlige bygg.

Våre nyeste OBEO Spiritum multisensorer måler Radon med timesverdier i tillegg til CO2, temperatur, luftfuktighet og lufttrykk. Den kommuniserer trådbundet med byggautomatiseringsanlegget via 0-10V, M-bus eller Bacnet.

Spiritum kan også leveres med PIR-sensor for bruksovervåkning av rom, og kan inkludere måling av VOC, svevestøv, O2 og CO etter behov.  

Våre trådløse sensorenheter leverer samme data, og med samme kvalitet som de trådbundne. Dette forenkler installasjon, og tillater også temporær bruk. Vi kan designe hele anlegg for trådløs bruk, men vi leverer også et mobilt målesett der byggeier raskt kan få svar på sentrale verdier for inneklima i løpet av en dag, uke, måned eller år.

Våre sensorenheter


Spiritum for dobbel veggboks

Spiritum takmontert

Trådløst IoT-sett i ladekoffert

Standard eller tilpasset løsning?

Vi kan raskt levere både frittstående trådløse enheter og standardiserte anlegg til både store og små prosjekter. Kontakt oss for å finne den beste løsningen for deres eiendommer.